Saturday, 26 November 2011

RPH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5

Persediaan Mengajar Harian Tahun 5 – Pendidikan Kesihatan


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Mata Pelajaran                     : Pendidikan Kesihatan
Tunjang                                 : Kesihatan diri dan keluarga
Tajuk                                      : Kesihatan diri
Sub Tajuk                              : Penyakit tidak berjangkit
Tarikh                                     : 13 September 2010
Masa                                      : 7.30 – 8.30 pagi
Tahun                                                : 5 Bijak
Bilangan murid:                   : 20 orang

OBJEKTIF                             : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat
                                                Kognitif :   1) Menyenaraikan 5 jenis penyakit tidak berjangkit.
                                                                  2) Menyatakan cara-cara pencegahan penyakit tidak  berjangkit.
                                               Afektif    :   1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain,
                                                                  2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri.
Pengalaman sedia ada      : Murid-murid pernah terbaca poster tentang penyakit tidak berjangkit di sekolah  dan hospital.
Penerapan Nilai                   : Bekerjasama, berdisiplin dan berkeyakinan
Bahan bantu mengajar      : 1) Kertas mahjong
                                         2) Marker pen
                                         3) Gambar
                                         4) Bahan bacaan, buku teks
Penggabungjalinan                        : Pendidikan Sivik- Sayangi Diri

BAHAGIAN/ MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI STRATEGI DAN P&P/ ABM
Set Induksi
( 5 minit)
Pengenalan kepada maksud penyakit tidak berjangkit dalam bentuk teka-teki
 • Guru membuat lakonan yang berkaitan dengan isu stres dan pada masa yang sama guru meminta murid mengenalpasti apa yang dapat dilihat dan mereka fahami dari hasil lakonan guru tersebut.
 • Guru kemudian mengadakan sesi soal jawab:
a)                     Meminta murid kenalpasti kejadian yang berlaku.
b)                     Punca kejadian itu berlaku.
 • Guru masuk ke dalam kelas sambil menghempas buku ke meja.
 • Guru membuat aksi lakonan meluahkan rasa tertekan akibat dari kerja sekolah yang bertimbun-timbun dan tarikh peperiksaan yang semakin dekat.
 • Lakonan, , kemahiran mencari maklumat, kemahiran mencatat.
Perkembangan
Langkah 1
(5 minit)
Mengenali jenis  -jenis penyakit tidak  berjangkit
 • Guru menerangkan kepada murid maksud penyakit tidak berjangkit.
 • Guru menayangkan jenis-jenis penyakit tidak berjangkit dengan Microsoft Powerpoint. • Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.

 • Kemahiran mencatat
BAHAGIAN/ MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI STRATEGI DAN P&P/ABM
Langkah 2
(5 minit)
Mengaitkan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan.
 • Guru mengarahkan murid membuat perbincangan mengikut kumpulan.
 • Hasil perbincangan harus dalam bentuk peta minda.
 • 2 kumpulan membincangkan 3 punca/ sebab stres.
 • 2 kumpulan lain membincangkan 3 cara bagaimana untuk mencegah dan merawati stres.
 • KBKK, menjana idea, menyenaraikan.
Langkah 3
( 10 minit)
Pembentangan kumpulan.
 • Murid-murid membuat pembentangan ringkas hasil dari perbincangan berkumpulan.
 • Guru memberi panduan dan tunjuk ajar kepada murid-murid semasa sesi pembentangan dan mengaitkan dengan isu-isu semasa.
 • Penerapan nilai- Berkeyakinan, bekerjasama.
Rumusan dan Penilaian
(5 minit)
Sesi refleksi.
 • Guru membuat ulasan di akhir perbincangan kelas.
 • Guru akan merumuskan dan menerangkan tentang kesan konflik dan stres terhadap kesihatan dan cara-cara untuk mengatasinya kepada murid-murid.

No comments:

Post a Comment